Installasjon og integrasjoner

Nedlasting og Installasjon av SmartCall

Gjelder alle utgaver og versjoner av SmartCall

Lisenskode

For å kunne ta i bruk SmartCall (inkludert gratis Click to Call) må du/bedriften inneha en lisenskode, som du skal ha mottatt i en separat e-post.

Dersom du ikke har mottatt lisens kan du bestille dette av din SmartCall leverandør, eller av Nettsoft HER, eller ta kontakt på telefon +47 22881919 eller epost kundeservice@nettsoft.no.


Oppgraderinger

 • Dersom du ønsker å oppgradere SmartCall til fullversjon, eventuelt bestille CRM integrasjon eller andre tjenester kan du gjøre dette her eller ta kontakt med din SmartCall leverandør eller Nettsoft.


Mobile integrasjoner i SmartCall


Click to Call:

 • Click to Call med Telenor MBN krever kun at du har et aktiv MBN bruker abonnement hos Telenor, og at du registrerer ditt mobilnummer og Telenor passord i SmartCall. Ta kontakt med din MBN leverandør eller Nettsoft dersom du har behov for å avklare abonnementer.
 • Clict to Call for Telia krever at du har et Trådløst Bedrift abonnement.
 • Veileding for oppsett av SmartCall Click to Call på din PC finner du her

Mini/Fullversjon:

 • Dersom du skal benytte Mini- eller fullversjon av SmartCall for MBN kan du ikke ta i bruk SmartCall før vi har registrert nødvendig API-tilknytninger hos din mobiloperatør. (Du kan installere SmartCall, men den vil ikke fungere før API er registrert hos operatør, og hos Nettsoft)
 • Dersom du skal benytte SmartCall for Skype4b med Telenor MBN eller Telia kan du ta i bruk programvaren omgående, men mobil status i Skype4b vil ikke fungere før vi har registrert nødvendig API-tilknytninger hos din mobiloperatør, og hos Nettsoft.
 • Veiledning for oppsett av Fullversjoner finne du her

Nedlasting og installasjon av SmartCall


Innledning

 • Installasjonsfilen og programfilene er lik for alle utgaver og versjoner av SmartCall. Dette gjør det enkelt å kunne bytte utgave eller versjon dersom det skulle være ønskelig. Tilgjengelig funksjonalitet styres sentralt av din SmartCall leverandør eller Nettsoft.

Alternative installasjonsmetoder

 • Installasjon kan utføres enkeltvis av brukere, eller distribueres og installeres sentralt av IT-ansvarlig/leverandør (se kapittel for utrulling).
 • Ta kontakt med Nettsoft dersom du skal installere SmartCall på Terminalserver/Citrix.


Systemkrav

 • SmartCall er en 32-bit programvare som kan kjøre i Windows 32-bit og 64-bit miljøer (foreløpig ikke for MAC)
 • Du må ha lokale administrative rettigheter på din maskin for installasjon og oppdateringer (eller IT-ansvarlig må installere den for deg)
 • Størrelse installasjonsfil ca 20MB. Programfiler etter installasjon ca 25MB (50MB med CRM integrasjon)
 • Ved bruk av SmartCall for Skype4b anbefaler vi at du benytter Microsoft Office 32-bit programvare (Office 2013 eller nyere)
 • Dersom du skal benytte mobil integrasjon i SmartCall for Skype4b må ditt mobilnummer være registrert i mobilnummerfeltet i bedriftens AD/brukerdatabase

Standard brukerinstallasjon

 1. Åpne Windows utforsker og opprett en mappe med valgfritt navn, f.eks. «SmartCall Setup»
 2. Lagre lisensfilen (lisens.ini) som du har mottatt i separat epost til mappen «SmartCall Setup»
 3. Last ned setup/installasjons-filen under og lagre den til mappen «SmartCall Setup»

  Klikk her for å laste ned setup/installasjonfil (.exe)
  Obs! Ikke kjør setup/installasjonen i din nettleser da dette vil skape unødige meldinger.

 4. Åpne mappen du lagret setup/installasjons-filen til og påse at mappen inneholder setup-filen og lisens-fil.
 5. Dobbel-klikk på SmartCall setup-filen "SetupNettsoftSmartCall.exe" (denne gjelder for alle utgaver av SmartCall)
 6. Aksepter/godta eventuelle sikkerhetsmeldinger (det er trygt å installere SmartCall)
 7. Følg veiviseren for installasjon
  Vi anbefaler at alle installasjons-valgene er merket av, selv om du ikke skal benytte alle funksjonene nå.
  På denne måten vil du få enklere tilgang til ny og kommende funksjonalitet i SmartCall
 8. Start om maskinen
 9. Etter omstart skal du se SmartCall ikonet ved systemklokken på din maskin.
  Dersom du ikke ser ikonet kan du klikke på pilen som viser skjulte systemikoner og deretter klikke, holde og dra ikonet ned på linjen ved siden av klokken. Dette er nyttig for at du lettere skal kunne åpne funksjoner som "Opprett samtale", "Anropsliste", "Innstillinger" mv.
 10. Etter installasjon skal du gjøre tilpasninger av funksjonalitet:

  Klikk her for informasjon om tilpasninger

Installere SmartCall enkeltvis på flere maskiner

Se også kapittel for utrulling/deployment i nettverk under.

 1. Kopier "SmartCall setup"-mappen du opprettet under kapittel "Standard brukerinstallasjon" inkludert lisensfil til et felles filområde som alle brukere har tilgang til. Eventuelt til en minnepenn.
 2. Åpne "SmartCall setup"-mappen fra felles filområde og kjør Setup-filen på maskinen til brukeren som skal benytte SmartCall

Overføring av SmartCall innstillinger til flere brukere

Gjelder for fullversjon av SmartCall

SmartCall lar deg overføre standardinnstillinger til flere brukere. Innstillingene kan endres individuelt av brukere i etterkant.

 1. Åpne SmartCall innstillinger (ikonet ved systemklokken)
 2. Gå igjennom de ulike fanene og velg innstillinger som du ønsker at alle brukere skal benytte som standard.
  Dersom du gjør endringer i innstillinger - klikk OK og åpne innstillinger på nytt.
 3. Velg fanen Overfør.
 4. Klikk på «Skriv/Eksporter» og lagre «SmartCall instillinger.ini»-filen i "SmartCall Setup"-mappen som du laget tidligere.
  Denne mappen skal også inneholde setup- og lisens-fil.
 5. Kjør setup/installasjon fra "SmartCall Setup"-mappen på maskinene til ansatte som skal benytte SmartCall
  Innstillingene blir lagt inn atutomatisk under installasjonen:

  Dersom SmartCall allerede er installert på maskinene, kan du lese inn innstillingene under fanen "Overfør" i SmartCall.

Utrulling/Deployment i nettverk

I større nettverk, eller ved ønske om deployment/utrulling og automatisk installasjon på mange maskiner kan IT-ansvarlig/leverandør benytte ulike metoder for slik installasjon.

Nettverksadministrator finner informasjon om utrulling her: http://support.nettsoft.no/user/viewarticle/8303

 • Ta kontakt med Nettsoft dersom du skal installere SmartCall på Terminalserver/Citrix.

Nettsoft kan tilby bistand til utrulling i nettverk mot vederlag.


Was this article helpful?
0 0 (Login to rate)
Download PDF

Password Reset

Enter your email address below, and we'll send you a new password.

×