Nøkkelbanken administrasjonsverktøy

1.Introduksjon #

Nøkkelbanken er et Nettsoft utviklet dataverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke oppgaver innenfor administrasjon av lås- og sikkerhetssystemer.     Internt notat
 • Forside
  • Introduksjon til programmet
  • Kort oversikt over hva manualen dekker
  • Versjonsnummer og dato for siste oppdatering
 • Innholdsfortegnelse
  • En klikkbar liste over alle seksjoner og kapitler i manualen
 • Introduksjon
  • Hva programmet gjør
  • Systemkrav
  • Installering og oppsett
 • Grunnleggende Bruk
  • Steg-for-steg instruksjoner for de mest grunnleggende funksjonene
  • Skjermbilder med markeringer og forklaringer
 • Avanserte Funksjoner
  • Detaljert beskrivelse av mer avanserte funksjoner
  • Tips og triks
 • Feilsøking
  • Vanlige problemer og løsninger
  • FAQ-seksjon

2.Installasjon og oppdatering #

Siste versjon kan lastes ned fra https://files.nettsoft.no/nbank/InstallasjonNbank.exe

Installasjon eller oppdatering forutsetter at du har lisens for nyeste versjon. Sjekk under Hjelp-Om i Nøkkelbank programmet.

Hvis du har versjon 10.x kan du bruke siste versjon. I motsatt fall må du tegne en vedlikeholdsavtale for å oppgradere.

3.Versjonslogg #

Versjon 10 er nyeste versjon av Nøkkelbanken

 • v10.00
  • Tilpasset Windows 10 – datoformat var endret i forhold til eldre versjoner
  • Ved import legges importert dato i merknadsfeltet på systemet
  • Import av låssystem: Husk hvilken katalog det ble importert fra sist gang
 • v10.01
  • Dersom man prøvde å endre kryssing i nøkkel eller sylinderbildet fikk man feilmelding «Class TIntegerField not found»
 • v10.04
  • Rettet problemer som oppsto dersom antall sylindre opprettet har vært mer enn 32700 stk
 • v10.05
  • Forbedret opprettelse av nye personer før å øke hastigheten
 • v10.06
  • Import av system, integrer, overskriv eksisterende: Nøkler ble av og til liggende dobbelt
  • Indeks på merke fungerte ikke alltid som forventet mhp rekkefølge
 • v10.07
  • Feilmelding hvis man prøvde å endre kategori på sylinder «Class TIntegerField not found»
  • Feilmelding «Duplicate key» når to brukere opprettet ny person samtidig
  • Kategori og avkryssingsknapp er fjernet fra sylinderbildet når vi står på en tekstlinje
 • v10.08
  • Fjernet noen feilmeldinger som kom når man opprettet personer
  • Fjernet forsøk på å lese fra diskettstasjon ved oppstart med tom database
 • v10.09
  • feilmelding når man skulle slette sylinder: Access denied to table or backuptable KRYSS
  • Feil når man skrev inn kortversjon av dato feks 010119, den trodde det var en dato 19xx
 • v10.10
  • Ved utlevering av nøkler med nøkkelnavn lengre enn 20 tegn ble teksten avkortet
  • Ved innlevering av nøkkel vises nå også systemnavn og evt referanse
  • Fikset problemer i funksjon for å overføre alle personer på en avdeling til en annen avdeling
  • Mulighet for å ta en opptelling av hvor mange personer som tilhører en gitt avdeling (i avdelingsbildet)
  • Mulighet for at enkelte avdelinger kan fritas for default depositum. Angis i bildet for å endre avdeling.
 • v10.11
  • Ny rapport personer uten utleverte nøkler
 • v10.12
  • Programbrukere hadde tilgang til import/eksport menyen selv om denne rettigheten var fjernet.
 • v10.13
  • Etterbestillingshistorikk: Visning av løpenummer fra-til på bestillinger
 • v10.14
  • mulighet for kategorisering av låssystem og filtrering i liste
  • Problem hvis passord var mer enn 10 tegn
 • v10.15
  • bedre søk/filtrering i låssystemliste på samme måte som for personer/nøkler/sylindre
 • v10.16
  • Eksport av beslagsliste til Excel hadde i enkelte tilfeller feil marg og sideoppsett som gjorde at det ble veldig mange sider ved utskrift
  • Mulighet for Single Signon, sammenlikner brukernavn med Windows brukernavn og starter programmet uten loginviondu hvis dette stemmer overens
 • v10.17
  • mulighet for å hente personer fra Outlook/Office365 (behøver egen modul, kontakt Nettsoft ved behov)
 • v10.18
  • ved inn- og utlevering blir ok knappen deaktivert etter at man trykker på den for å unngå at man trykker to ganger da dette kan skape problemer med databasen
 • v10.19
  • Menyvalg for login annen bruker (spesielt nyttig ved single signon for admin)
 • v10.20
  • Utvidet visning for datakatalog i Hjelp-Om (lengre felt for lange katalognavn)
 • v10.21
  • Hvis låssystemtabell ble avbrutt under oppgradering og fikk v1.6 ble den ikke oppgradert videre
 • v10.22
  • Utvidet visning av merknadsfeltene på nøkler, sylindre og låssystem så større del av merknadsfeltet vises i listebildet
 • v10.24
  • Feilmelding ved endring av nøkler. (dataset not i edit mode)
 • v10.25
  • Ny rapport alle systemer med antall nøkler utlevert/lager/mistet/kassert/totalt
 • v10.26
  • Mulighet for å fjerne innledende nuller på sylinder og nøkkelstempling
  • Mulighet til å ignorere innledende nuller på nøkkelstempling ved import
 • v10.27
  • Feilmelding når man prøvde å endre avkryssing, cannot modify read only dataset
 • v10.28
  • Viser plasseringsfeltet i utleveringsbildet
  • Viser løpenummer sammen med stempling i bildet for personer-utleverte nøkler
 • v10.29
  • Fikk feil på utlevering dersom første nøkkel ikke hadde merknad på nøkkel, men nøkler nedenfor hadde merknad
 • v10.30
  • Mulighet for eksport av personliste til Excel
 • v10.31
  • Mottak av etterbestilling krasjet dersom antall mottatt var høyere enn antall bestilt
  • Fikk aldri avsluttet etterbestilling hvis antall mottatt var høyere enn antall bestilt
 • v10.32
  • Purrebrev ble ikke korrekt dersom man hadde merknad på utlån. Ble delt over flere sider.
 • v10.33
  • Mulighet for logo på kvitteringer
 • v10.35
  • Uthever hele valgte linje i liste/tabellvisning for bedre synlighet
 • v10.36
  • Viste merkelig melding ved utkjøring av rapport forfalte nøkler ‘if Forfall.rbListe.checked then’
 • v10.38
  • Problem på å søke system – Kortnavn
  • Funksjon for å fjerne blanke tegn fra systemnummer
 • v10.39
  • Fikset mulighet for å søke med * i system og nøkkel ved utlevering av nøkler
  • Viser merknad på nøkkel i utlånsbildet
 • v10.40
  • Feilmelding ved sletting av låssystem
  • Hvis datapath.ini ligger i programkatalogen hentes sti til datafiler derfra som default.
 • v10.41
  • Rapport mistede nøkler: Ga feilmelding pga ugyldig dato
  • Import av data, integrer med eksisterende låssystem, mulighet for å overskrive nøkkelnavn og sylindernavn fra importfil
 • v10.42
  • vi prefikser innscannede innkvitteringer med en I for å skille de fra utkvitteringene siden de kan ha samme løpenummer, feks I000123.pdf
  • Ved utskrift av låsplan, mulighet for at flere sylindre i rekkefølge etterhverandre med lik stempling skrives bare en gang
  • Ved utskrit av låsplan pdf foreslås filnavn og den legges som default i rapporter katalogen under datakatalogen
 • v10.43
  • Endring for å løse problem med rapporter til pdf pga windows oppdatering
  • Ny funksjonalitet for å sende mail via Outlook – separat exe fil OutlookMail
 • v10.44
  • Låsplan pdf havnet i programkatalogen og ikke i valgt katalog
 • v10.45
  • Send kvittering via epost fungerte ikke alltid som det skulle, krasjet, fikset
 • v10.47
  • Ved sending av kvittering på epost forhåndsvises meldingen først
  • Kunne velge ekstra tekst på kvittering der man signerer (feks dato)
 • v10.48
  • Hent kontakter fra Outlook, problem dersom det var blank/mellomrom i datapath sti
 • v10.49
  • Funksjon for overføring av nøkler til annen person kan også overføre dokumenter
  • Overfør utleverte nøkler til annet system: Kan også overføre antall og opprette nøkler som ikke finnes
  • Slett utlånshistorikk: Sletter også arkiv, kvitteringsfiler og dokumenter
  • Kryptering/hashing av brukerpassord for bedre sikkerhet
 • v10.50
  • Kaba MIF import, spør ikke om passord, hentes automatisk
 • v10.52
  • Mottak av bestilte nøkler : Andre bestillinger ble også feilaktig markert som ferdig og dermed skjult for videre mottak.
  • Oversikt person->utleverte nøkler, systemnr og løpenr i egen kolonne
 • v10.53
  • Heading i systemoversikt for kategori/distrikt var uthevet istedenfor forrige kolonne så man trodde indeks var for annen kolonne
  • Egen kolonne før løpenummer i liste person-Utleverte nøkler
  • Hvis nøkler ble overført til ny person og man skrev ut kvittering på nytt fikk man ikke lenger se kopi av kvittering senere.
 • v10.54
  • På person-utleverte nøkler hang det igjen info fra forrige person man så på (feil kom i 10.53)
 • v10.55
  • Mulighet for eksport av person-utleverte nøkler til Excel
 • v10.56 Når dokumenter ble overført til ny person ble det lagt på en innledende mellomrom/blank for mye.
 • v10.57
  • Fikk feilmeding ved sletting av nøkler
  • Hvis man endret nøkkelantall direkte ved å skrive inn ble ikke totalantall oppdatert
 • v10.58
  • Fikk feilmeding ved sletting av sylindre
  • Slettet siste sylinderrad, ble stående på nest siste rad etterpå, ikke siste
  • Dersom en nøkkel har vært utlevert tidligere flere ganger viser den antall og siste dato
 • v10.59
  • Sylinder – Passende nøkler fungerte ikke i 10.58
 • v10.60
  • Kan starte med parameter /R for reindeksering uten spørsmål
  • Styring av sti med datapath.ini fungerte ikke hvis path inneholdt æøå
  • Dersom en nøkkel har vært utlevert tidligere flere ganger viser den antall og siste dato
 • v10.61
  • Rettet feil som ga feilmelding hvis mer enn 27000 nøkler

Her finner du Nøkkelbanken Endringslogg for eldre versioner

Suggest Edit